• Afdrukken

Activiteit: LEZING: "Tribalization, Why War Is Coming"

LEZING: "Tribalization, Why War Is Coming"

09 December 19:00

09 December 21:00

Blandijn auditorium 3 Suzanne Lilar

Er komt oorlog.

In zijn boek Tribalization ziet Koert Debeuf, directeur van The Tahrir Institute for Middle East Policy Europe, oorlog als onvermijdbaar, indien de huidige geopolitieke trend van algemene neergang van democratie en globalisering zich doorzet. De auteur gebruikt het woord tribalisering om het wereldwijde proces naar meer autoritair nationalisme en fundamentalisme te beschrijven, en verwijst hierbij naar de erg gelijkaardige jaren ’30.

Wars van traditionele denkkaders, ziet Debeuf de historische interactie tussen globalisering en tribalisering niet als een economisch of politiek fenomeen. Tribalisering is vooral collectieve psychologie. Het onderbreekt globalisering wanneer gemeenschappen reageren op een collectief trauma en teruggrijpen naar een mythisch, tribaal verleden. De auteur weeft zijn gedachtegang doorheen persoonlijke verhalen en historische gebeurtenissen van de twintigste eeuw. Debeufs inzichten zijn gebaseerd op geschiedenis en psychologie maar ook op persoonlijke ervaringen als getuige van de Arabische Revolutie in Egypte en zijn eerdere politieke functies in België en de Europese Unie.

Ben jij ook verbijsterd over de neergang van democratie in niet alleen USA, Zuid-Amerika maar ook in Europa? Waarom zet men zich af van globalisering en democratie, processen die tot veel vooruitgang geleid hebben in de wereld?

Waarom gedragen we ons op een manier die al ondoeltreffend bleek in het verleden en geleid heeft tot veel bloedvergieten? Zijn simpele oplossingen inderdaad genoeg voor de complexe problematieken waar me mee te kampen hebben?

Zit jij ook in met deze vragen? Wees dan welkom op onze lezing waarbij Koert Debeuf en Koen Bogaert een poging zullen doen om deze vragen te beantwoorden.