• Afdrukken

Activiteit: Talk: Road to Reality

Talk: Road to Reality

20 February 19:30

20 February 21:00

Plateau - Auditorium D, Campus Boekentoren

Hoe dimensies en concepten in de fysica veranderen:

Het is duidelijk dat fysische theorieën in de loop van de tijd veranderd zijn. Wetenschappelijk realisme stelt dat er gaandeweg ook verbetering is opgetreden: dat theorieën steeds dichter de waarheid benaderen, bijvoorbeeld.

In deze lezing kijken we naar radicale veranderingen in fysische theorieën, bijvoorbeeld bij de overgang van Newtoniaanse mechanica naar de relativiteitstheorieën. We classificeren deze veranderingen in de fysica met behulp van de theorie over 'conceptuele ruimtes' van Gärdenfors (2000). Hierbij blijken veranderingen in het gebruik van dimensies (in dimensie-analyse en faseruimtes) een belangrijke graadmeter. We zullen ook zien dat radicale veranderingen vaak voorafgegaan worden door een reeks van kleinere veranderingen die het pad effenen. Tot slot bekijken we of deze analyse nieuw licht werpt op het realismevraagstuk.

Deze talk wordt gegeven door prof. dr. Sylvia Wenmackers, onderzoeksprofessor in de wetenschapsfilosofie aan de KULeuven, gespecialiseerd in de grondslagen van kansrekening en fysica.