• Afdrukken

Bankformulier

Het bankformulier dient door iedere vereniging, voor 31 oktober van ieder jaar ingediend te worden op het secretariaat Dienst Studentenactiviteiten, tesamen met het inlichtingenformulier en een copie van de geldende statuten. Het formulier moet wel gestempeld en getekend worden door de bankinstelling.

Nieuw erkende verenigingen dienen het formulier in te dienen, van zodra zij erkend zijn door de Algemene Vergadering van het Konvent waar zij hun aanvraag hebben ingediend.