• Afdrukken

Gebruik subsidies

 • Subsidies kunnen enkel gebruikt worden indien aan volgende voorwaarden voldaan wordt:
  • de vereniging heeft nog voldoende budget voor het lopende jaar
  • de activiteit is op voorhand aangekondigd bij de Dienst Studentenactiviteiten d.m.v. affiche, pamflet, activiteitenkalender,...(minstens 10 per kalenderjaar)
  • de aanvraag tot terugbetaling is vergezeld van een financieel verslag (inkomsten & uitgaven) van de activiteit (achterzijde van het formulier)
  • de activiteit is niet winstgevend, tenzij de opbrengst geschonken wordt aan een goed doel
  • eten, drinken en goederen met persoonlijke eindbestemming kunnen nooit gesubsidieerd worden
  • de uitgaven niet beperkt en/of uitgesloten worden door de lijst van als redelijk verantwoord beschouwde financierbare kosten
 • Specifieke procedure :
  • activiteit plannen
  • activiteit aankondigen bij de Dienst Studentenactiviteiten (inleveren bewijsmateriaal) en meenemen formulieren 'aanvraag tot terugbetaling van voorgeschoten uitgaven'
  • activiteit organiseren
  • indienen van de volledig ingevulde formulieren bij Dienst Studentenactiviteiten, samen met het bewijsmateriaal van de gemaakte onkosten
  • na 2 à 3 weken wordt de subsidie op de bankrekening van de vereniging gestort
 • Opgelet :
  • slechts onkosten van een enkele activiteit op hetzelfde formulier verzamelen
  • uit het bewijsmateriaal van de gemaakte onkosten moet duidelijk blijken dat deze effectief gemaakt zijn, op kassabonnetjes moet een stempel van de winkel staan, facturen worden enkel aanvaard als deze reeds betaald zijn, een overschrijvingsbewijs, rekeningsuittreksel of een gehandtekende mededeling 'voldaan' of 'betaald' is onontbeerlijk
  • deze formulieren zijn recto-verso gedrukt, vergeet de achterzijde niet in te vullen
  • alle bewijsmateriaal moet worden bevestigd met plakband (bovenaan en onderaan geplakt) op een apart A4-blad. Niet vastnieten!