• Afdrukken

Inlichtingsformulier

» Klik hier om het inlichtingen- en bankformulier in te vullen

Vanaf academiejaar 2011-2012 vragen we om het inlichtingen- en bankformulier elektronisch door te sturen. Je moet wel nog een ondertekend document indienen waarin je bevestigt dat de gegevens kloppen, en ook je financiële instelling moet nog het bankformulier ondertekenen. Die twee documenten worden echter automatisch voor je opgemaakt, dus die moet je niet meer zelf invullen.

De formulieren moeten ten laatste worden ingediend, zowel elektronisch als op papier bij het secretariaat van de DSA voor 15 oktober, 19u.