• Afdrukken

Jaarverslag

Elke erkende vereniging moet een jaarverslag door sturen naar het secretariaat van DSA voor 10 februari, 19u.

Dit jaarverslag bevat minstens 10 openbare activiteiten (waaronder zeker de gesubsidieerde), vergezeld van voldoende bewijsmateriaal (bv: tijdschriften, posters, flyers,...) Deze kun je afgeven op het secretariaat).

Van de gesubsidiëerde activiteiten dient bovendien aangegeven in welk opzicht zij kaderen binnen de doelstellingen van de vereniging, het konvent en de DSA.

Bestuursvergaderingen en verkiezingen zijn geen subsidiëerbare activiteiten.

Het verslag zelf is ongeveer 3 à 4 pagina's lang en vermeldt in de titel duidelijk over welke vereniging het gaat.

Het is niet verplicht alle activiteiten op te noemen, wel de 10 belangrijkste en zeker de gesubsidieerde.