• Afdrukken

Verzekering

Verzekering persoonlijke lichamelijke ongevallen studenten

Algemeen

De Universiteit Gent heeft voor haar studenten die deelnemen aan studentenactiviteiten georganiseerd door een door de UGent erkende studentenvereniging een verzekering afgesloten. Het betreft een verzekering 'lichamelijke ongevallen'. Deze verzekering slaat enkel op de persoonlijke lichamelijke letsels die opgelopen zijn bij een ongeval in een universitair verband (lees : bij deelname aan een studentenactiviteit van een erkende vereniging) en slaat derhalve niet op materiële schade (kleding, apparatuur, materiaal, enz. zijn derhalve niet verzekerd). De studenten zijn verzekerd zowel op weg naar als van deze activiteiten alsook op de activiteit zelf.

Wat is verzekerd?

In principe zijn bij een ongeval in universitair verband (lees : bij deelname aan een studentenactiviteit van een erkende vereniging) - begrensd tot bepaalde bedragen - gedekt:

  1. de kosten van een medische behandeling
  2. de uitkering van een kapitaal bij tijdelijke en blijvende ongeschiktheid
  3. de begrafeniskosten

Voor de nadere details dient u de polis te raadplegen, die ter inzage ligt op de Juridische dienst. Een copie van dezelfde polis ligt ook ter inzage op het secretariaat van de Dienst StudentenActiviteiten.

Wie is verzekerd?

Alle studenten die regelmatig ingeschreven zijn op de rol van de Universiteit Gent

Hoe een schadegeval aangeven?

Voor het aangeven van een schadegeval dient u online het volgende formulier in te vullen: http://www.schadeaangifte.be/WebFormSchadeLoBegin.aspx?param=NL¶m2=Bank¶m3=UG. Na het versturen van de aangifte ontvangt u een bevestigingsmail. Bij problemen of vragen kan u terecht bij de studentenbeheerder van de Dienst Studentactiviteiten.

Verzekering technische uitrustingen

Materiaal zoals bv. computermateriaal dat door een erkende vereniging met subsidiebudgetten werd aangekocht, zal door de Dienst StudentenActiviteiten verzekerd worden. De Dienst StudentenActiviteiten heeft een collectieve polis ''Alle Risico's'' afgesloten via de Juridische Dienst. Schade dient onverwijld aan de coördinator van Dienst StudentenActiviteiten medegedeeld te worden. De coördinator zal voor de verdere opvolging van het dossier zorgen. De premie voor deze verzekering wordt door de Dienst Studentenactiviteiten betaald.

Burgerlijke aansprakelijkheid

Aan de UGent erkende studentenverenigingen en hun leden zijn eveneens gedekt in het kader van de verzekering algemene burgerlijke aansprakelijkheid, afgesloten door de UGent, wanneer zij door hun fout of onzorgvuldigheid schade toebrengen aan derden (= iedereen buiten de rechtspersoon UGent). Er geldt een vrijstelling van 125 euro/schadegeval (vanaf 01/01/2015 valt deze vrijstelling evenwel weg).