• Afdrukken

Blok@Therminal en Blok@Kantienberg

Tijdens de blokperiode worden de Therminal en het Kantienberg restaurant opengehouden om te studeren. Aangezien er veel vraag is en de plaatsen beperkt zijn, werken we met een reservatiesysteem. Iedere zondag kan je via onderstaande links plaats reserveren voor de volgende week.

Links om te reserveren

De registraties van de Therminal voor de volgende week gaan iedere zondag open vanaf 19u. Reserveren kan via de pagina student.ugent.be/blok

De registraties van S5 gaan iedere zondag open vanaf 19u30. Reserveren kan via de pagina student.ugent.be/blok/S5.

De registraties van Kantienberg gaan iedere zondag open vanaf 20u. Reserveren kan via de pagina student.ugent.be/blok/kantien.

Openingsdagen verschillende locaties:

Blok@Therminal:
17 december tot en met 2 februari.
Open van 8u30 tot 24u.

Blok@Kantienberg en Blok@S5:
17 december tot en met 2 februari.
Enkel open in het weekend.
Open van 8u30 tot 22u.

Uitleg werking en belangrijke regels

Hogeschool studenten kunnen enkel reservaties doen voor het weekend en dit voor alle locaties(therminal, kantienberg). Meer info op de link student.ugent.be/blok/voorrang.php

Als de barcode op je studentenkaart beschadigd of onleesbaar is mag je niet binnen. Beschadigde UGent-studentenkaarten worden gratis vervangen als je langsgaat op de centrale studentenadministratie in het UFO. In afwachting kan je een nieuwe barcode afdrukken via een link op de reservatiepagina.

Je mag geen plaats houden voor anderen. Om te vermijden dat mensen plaats houden voor studenten die niet geregistreerd zijn, moet iedereen op zijn plaats zitten tussen 8u50 en 9u05. Op dat moment doen we een controle. Plaatsen waar wel boeken liggen maar geen student zit, worden als gereserveerd beschouwd en dus vrijgemaakt. De boeken kunnen afgehaald worden bij de studentenbeheerder, na afspraak.

Tussen 8u30 en 9u worden enkel mensen worden binnengelaten die op voorhand hebben geregistreerd. Vanaf 9u en gedurende de ganse dag mag iedereen binnen zonder te scannen, voor zover er nog plaats is.