Wie zijn wij?

GPS: Wie of Wat?
De studentenpastoraal Gent vormt een enthousiaste groep jonge christenen die zich vanuit een gelovige inspiratie inzetten voor de Gentse studenten. Dat doen we door een brede waaier van sociale, culturele of religieuze initiatieven aan te bieden. GPS neemt een bijzondere plaats in binnen het ruime aanbod aan studentenverenigingen. 

 We zijn niet verbonden aan een enkele richting, faculteit of aan enkel de universiteit. Hogeschoolstudenten zijn immer ook meer dan welkom! Aangesloten bij het politiek-filosofisch convent (PFK UGent), blijft GPS apolitiek temidden van het hele spectrum vertegenwoordigde politieke gezindheden. Daarnaast zijn we verbonden aan de dienst jongerenpastoraal van het bisdom en nauw betrokken bij allerhande jongerenactiviteiten.

Op zoek? Laat je vinden!
De omgekeerde afkorting van onze naam -GPS in plaats van SPG - is een knipoog naar het bekende navigatiesysteem. Met die naam geeft StudentenPastoraal Gent iets bloot van zijn doelgroep : we willen er zijn voor jonge zoekers, voor hen die onrustig verlangen naar meer. GPS wil hen op een gewone en menselijke manier tonen waar Leven te vinden is, waar je nooit vergeefs zoekt : bij Iemand die zelf op zoek is naar de mens. Misschien is GPS in die zin veeleer een vind- dan een zoeksysteem: hoe en waar kunnen studenten zich vandaag laten vinden door God

Duc In Altum!
De leuze van GPS is 'Duc In Altum!' – Vaar naar het diepe! Dit wil zowel zeggen 'een sprong in de wijde wereld wagen' als 'kiezen voor diepgang' of voor zinvragen en spiritualiteit. De talrijke opkomsten tijdens de activiteiten bewijzen dat heel wat studenten met overtuiging het ruime sop van de studentenpastoraal kiezen.

 De werking van GPS wordt gedragen door vrijwilligers die gedurende het jaar één of meer activiteiten helpen organiseren. Ben je bereid om ook af en toe de handen uit de mouwen te steken? Neem dan gerust even contact op met ons!

De coördinatie en dagelijkse taken zijn in handen van het praesidium:

Martijn Hanne Martijn Martijn Karen Martijn

Martijn
Praeses

Hanne
Vice-Praeses

Ward
Webmaster

Jessie
PR 

Cindy
Penningmeester

Karen
Studentenpastor

Charlotte
IJD Gent

 

StudentenPastoraal Gent is als vereniging erkend door de Universiteit Gent, en krijgt ook het vertrouwen en de medewerking van de Gentse hogescholen. We zijn lid van het Politiek en Filosofisch Konvent (PFK) en werken nauw samen met de Interdiocesane JeugdDienst (IJD) van het Bisdom Gent.