Les intouchables

Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde GPS een filmavond, waarbij een film met een dieperliggende boodschap wordt voorgesteld.  Dit jaar kozen we voor de film “Intouchables”, gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Philippe Pozzo di Borgo, gepubliceerd in het autobiografische boek Le Second Souffle.

Deze film wordt voor ons in- en uitgeleid door een man met kennis terzake, Lode Aerts.