Hoop voor Toumai

GPS wil tijdens de veertigdagentijd haar steun verlenen aan het project Toumaï (“hoop op leven”), opgericht door de zusters Bernardinnen. De veertigdagentijd is veel meer dan louter veertig dagen zelfkastijding en tonen hoe veel karakter je wel niet hebt. Het is een tijd om bewust te worden van je eigen overvloed, en vanuit deze bewustwording soberder te gaan leven en te delen met hen die minder geluk hebben dan wij.

De beste weg naar een beter bestaan loopt via goed onderwijs, daar zijn wij ons als studenten zeker van bewust. Het Toumaï project wil kinderen in Tsjaad de kans bieden om naar school te gaan, door het bouwen en inrichten van een basisschool in Mbalkabra. Voor de inrichting van dit schooltje kunnen zij alle hulp gebruiken.

Daarom zal GPS tijdens de veertigdagentijd, op 12 en 19 maart een verkoopmoment houden ten voordele van dit project, met sleutelhangers, pennenzakken, armbandjes, honing. Alle inkomsten gaan rechtstreeks naar Toumaï!