GPS-startschot

Het nieuwe academiejaar is weer van start gegaan, en zo ook een nieuw werkjaar voor Studentenpastoraal Gent, met een nieuw en enthousiast praesidium!

Na de gebruikelijke eucharistieviering en de maaltijd volgde een eerste kennismaking met het GPS-praesidium, en een gesprek met twee studenten, Jessie en Cindy, die getuigden over het leven als gelovige student. Een prachtige aftrap, waarbij we hopen om jullie ook dit jaar opnieuw in groten getale te verwelkomen!

Duc in altum!