De pot op met GPS

De veertigdagentijd is veel meer dan louter veertig dagen zelfkastijding en tonen hoe veel karakter je wel niet hebt. Het is een tijd om bewust te worden van je eigen overvloed, en vanuit deze bewustwording soberder te gaan leven en te delen met hen die minder geluk hebben dan wij.

Vanuit deze inspiratie wil GPS tijdens de veertigdagentijd haar steun verlenen aan de Fontein door het verkopen van wc-papier.

De Fontein is een plaats waar men gratis opvang voorziet en een luisterend oor biedt aan de meest uitgesloten mensen van onze maatschappij. Hier krijgen ze toegang tot basishygiëne en verpleegkundige zorg. Op deze manier kunnen ze hun eigenwaarde en zelfrespect terugvinden en hun sociale contacten versterken.

Om goede opvang te kunnen bieden zijn er echter ook kosten: de aankoop en het onderhoud van de wasmachines, de aankoop van materiaal en benodigdheden, betaling van rekeningen voor water, elektriciteit, verwarming…

De wc-papierverkoop gaat van start op 18 februari en eindigt 3 maart met een getuigenis van vrijwilligers van de Fontein na de jongerenavond.