Van Preases tot Priester

Op 3 september 2016 wordt Simon de Keukelaere tot priester gewijd in de kathedraal van Gent . “In den beginne” van GPS was Simon praeses van de plezantste bende van Gent.
Waarom wordt een GPS-praeses priester? Wat is roeping eigenlijk ? Deze en alle andere moeilijke vragen kon je stellen aan Simon die op 21 april naar het seminariehuis kwam.
Na de eucharistieviering en de broodmaaltijd maakten we graag tijd om met hem in gesprek te gaan.