• Afdrukken

Andere

Provinciale Uitleendienst

Zie de cataloog Provinciale Uitleendienst

Om de werking van de erkende verenigingen beter te ondersteunen, heeft de Dienst studentenactiviteiten een samenwerkingsverband met de Provinciale Uitleendienst aan gegaan.
De samenwerking bestaat erin dat de erkende verenigingen via de Dienst Studentenactiviteiten materiaal kunnen ontlenen.
De Provinciale Uitleendienst vraagt een huurprijs voor ontleningen van audiovisueel en tentoonstellingsmateriaal.
Voor deze kosten kunnen voorgeschoten uitgaven worden ingediend bij de DSA mits toevoeging van de betalingsbewijzen.

Een overzicht van de huurprijzen is te vinden op de website van de Provinciale Uitleendienst.

De volgende voorwaarden dienen voldaan te worden:
 • De aanvraag
  • Enkel de verantwoordelijken die een bankvolmacht op de rekening van de verenigingen (cfr. Bankformulier) kunnen een uitlening aanvragen.
  • De aanvragen dienen op het secretariaat van de Dienst Studentenactiviteiten te gebeuren en dit ENKEL tijdens de kantooruren van 13.00u tot 17.00u.
  • De secretaris van de Dienst Studentenactiviteiten faxt de aanvraag door naar de provinciale uitleendienst.
  • Een copie van de aanvraag wordt door de secretaris van de Dienst Studentenactiviteiten bijgehouden.
  • De Provinciale uitleendienst laat per kerende post de dienst studentenactiviteiten geworden of er op de aanvraag ingegaan kan worden en wat er uitgeleend kan worden. In de meeste gevallen wordt een afwijzing echter doorgestuurd naar het bestuurslid zelf.
  • De secretaris van de Dienst Studentenactiviteiten brengt de vereniging mailsgewijs hiervan op de hoogte.
  • De aanvraag kan maar ten vroegste drie maanden en ten laatste 10 werkdagen op voorhand aangevraagd worden.
  • De erkende verenigingen kunnen ENKEL uitlenen op de hoofdpost van de Provinciale Uitleendienst.
 • De waarborg
  • De waarborg dient op het moment van afhaling aan de balie van de Provinciale Uitleendienst betaald te worden.
  • De waarborg dient door de vereniging zelf voorgeschoten te worden.
  • De waarborg wordt teruggeven op het moment dat het uitgeleende materiaal wordt terugbezorgd.
 • Schade
  • Bij inlevering van de ontleende goederen zal de verantwoordelijke van de Provinciale Uitleendienst eventuele schade vaststellen op een daartoe bestemd formulier.
  • Kleine schade wordt onmiddellijk van de waarborg gehouden.
  • Diefstal, grote schade door oneigenlijk gebruik, brandschade en dergelijke worden gedekt door een aparte verzekering die de provinciale uitleendienst heeft aangegaan.
  • Schade die niet door deze laatste wordt gedekt, zal door een aanvullende polis gedekt worden die de Juridische dienst van de universiteit zal afsluiten.
Vanuit de Dienst Studentenactiviteiten hopen wij op deze manier de studentenverenigingen een extra ondersteuning aan te bieden. Wij wensen jullie alvast veel geluk bij het organiseren van jullie activiteiten.

Stedelijke Uitleendienst

Indien de verenigingen een afwijzing van de Provincie Oost-Vlaanderen ontvangen hebben, dan kunnen ze terecht op het secretariaat van de DSA om de nodige documenten in te vullen om hun materiaalaanvraag te doen bij de Stad Gent. Hiervoor is een handtekening nodig van de studentenbeheerder of de secretaris. Deze aanvraag wordt samen met de afwijzing door de secretaris door gefaxt naar de uitleendienst. De aanvraag moet gebeuren minstens 14 dagen voor de datum van afhaling. Zowel de DSA als het bestuurslid die de aanvraag deed zal via mail en per post een bevestiging van ontlening ontvangen met de data van afhaling.