• Afdrukken

Politiek en Filosofisch Konvent

Het PFK groepeert de politieke, filosofische en levensbeschouwelijke verenigingen aan de UGent. Dit konvent is de uitgelezen plaats om je aan te sluiten bij een ideologische, filosofische of politieke beweging.

Voorzitter: Selin Bakistanli (2018-2019)
Statuten
Contactadres:

Politiek en Filosofisch Konvent
Hoveniersberg 24
9000 Gent

Website : http://student.UGent.be/pfk
E-mail : pfk@student.UGent.be

Aangesloten verenigingen:

Aantal : 14

Aantal : 14