PPSR

Uit PPSR WebWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Inhoud

Wat is de PPSR?

PPSR staat voor Psychologische en Pedagogische StudentenRaad. De benaming illustreert dat het een studentenorganisatie betreft die de stem van de studenten (psychologie, pedagogiek en sociale werk) aan de FPPW vertegenwoordigt. Concreet betekent dit dat de studenten van de studentenraad op 3 vlakken actief zijn en zo bijdragen aan het beleid. Zo zetelen er studenten in de faculteitsraad, in de verschillende commissies en zijn er daarnaast last but not least ook de jaarverantwoordelijken.

Faculteitsraad

De faculteitsraad is een van de twee organen via dewelke de studenten zeggensschap hebben op facultair niveau (1). Het andere orgaan bestaat uit de opleidingscommissies. De studentenvertegenwoordigers die in de faculteitsraad zetelen worden rechtstreeks verkozen voor de periode van twee jaar (2). Er zijn 7 mandaten in te vullen:

  Faculteitsraad (7 studenten)

(1) Studenten zijn ook vertegenwoordigd op universitair niveau, dit verloopt dan via de GSR (Gentse Studentenraad) die zetelt in de Sociale Raad en de Raad van Bestuur. (2) Deze stemming gebeurt om de twee jaar, dan worden telkens de leden van de faculteitsraad en de GRS-verkozen.

Commissies

De taak van de commissies bestaat er voornamelijk in de faculteitsraad te adviseren en bij te staan in de werking van de faculteit. De voorzitters van deze commissies adviseren het beslissingsorgaan aan onze faculteit, namelijk de faculteitsraad, waardoor studenten dus zowel rechtstreeks (via de 5 verkozen studenten die zetelen) als onrechtstreeks (via de stemmen in de commissies) kunnen wegen op het beleid.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen twee soorten commissies: de opleidingscommissies en de "algemene" commissies. Het verschil tussen beide is dat de opleidingscommissies specifiek zijn voor één opleiding (of studierichting) terwijl het advies van de "algemene" commissies voor alle (4) opleidingen geldt.


Opleidingscommissies

Een opleidingscommissie houdt zich bezig met het uittekenen van de richtlijnen van één bepaalde opleiding. Hier komen bijvoorbeeld issues zoals het curriculum van de opleiding en de werkdruk aan bod.

Er zijn vier verschillende opleidingscommissies, één per opleiding, waar studenten in vertegenwoordigd zijn:

  OC Psychologie (4 studenten)
  OC Pedagogische wetenschappen (4 studenten)
  OC Sociaal werk (2 studenten)
  OC Leraaropleiding (4 studenten)

Elke opleidingscommissie telt in totaal 12 leden. De studentenvertegenwoordigers maken met andere woorden een groot deel uit van elke commissie.

Elke student die ingeschreven is aan de FPPW kan jaarlijks, in het begin van het academiejaar, zijn kandidatuur voor de opleidingscommissie van zijn studierichting neerleggen. Voor meer informatie over jouw kandidatuurstelling kun je terecht bij de FSA. Het formulier voor de kandidatuurstelling kun je terugvinden op Minerva.


Andere commissies

Naast de opleidingscommissies waar de beslissingen specifiek gelden voor één opleidingsonderdeel zijn er ook de commissies die gelden voor de verschillende opleidingsonderdelen. In totaal zijn er 8 commissies waar studenten actief participeren:

  Internalisering (2 studenten)
  Nevenactiviteiten (1 student)
  Kwaliteitszorg onderwijs (2 studenten)
  Financiën en personeel (1 student)
  Stuurgroep PC-knooppunten (1 student)
  Stuurgroep testpracticum (1 student)
  Facultaire bibliotheekcommissie (1 student)
  Stuurgroep onthaal 1ste bachelor (2 studenten)

De PPSR levert hier de studenten, de invulling van deze 11 functies gebeurt jaarlijks opnieuw, telkens tijdens de eerste PPSR vergadering van het nieuwe academiejaar. Je kandidatuur hiervoor stellen is mogelijk mits het bijwonen van deze eerste vergadering.

Jaarverantwoordelijken

De studentenraad bundelt de stem van de studenten en verdedigt dus in eerste instantie de rechten van de student. Hierbij is een centrale taak weggelegd voor de jaarverantwoordelijken die een aanspreekpunt vormen en mogelijke problemen van zowel praktische als structurele aard signaleren.

De opmerkingen die de jaarverantwoordelijken van de PPSR voorgeschoteld krijgen worden vervolgens via de studentenraad in de 2 bestaande beleidsstructuren, respectievelijk de faculteitsraad en de commissies, aangekaart en besproken. De jaarverantwoordelijken vormen dus min of meer de rechtstreekse schakel tussen studenten en beleid.

De jaarverantwoordelijke van jouw jaar kan je vinden bij "de leden".

De studentenraad is ook nog steeds op zoek naar mensen die de taak van jaarverantwoordelijke op zich willen nemen en zo bijdragen tot het optimaal functioneren van de faculteit.

Zo....

Hopelijk zijn jullie nu iets wijzer uit de samenstelling van de PPSR. Jullie studentenraad is een schakel in een goed geoliede machine die ervoor zorgt dat jullie het naar jullie zin hebben op de faculteit en op onze universiteit in het algemeen. Studenten zijn broodnodig bij het inkleuren van het beleid opdat deze instelling blijvend zou meespelen, opdat deze instelling blijvend laagdrempelig toegankelijk zou zijn voor alle gemotiveerde studenten, zowel nu als in de toekomst. Ook jouw bijdrage op eender welk vlak is van harte welkom. Aarzel dus zeker niet om ons je eventuele problemen of opmerkingen te laten weten. We wensen jullie in elk geval veel plezier op de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen!

Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Navigatie
Hulpmiddelen