Modelstudies header © Charlotte Matthys

HOME

INSCHRIJVINGEN

FOTO'S

TOONMOMENT

CONTACT


Welkom op de website van het Schildersatelier van de Universiteit Gent!| Welcome to the website of Schildersatelier from Ghent University!

Modelstudies

Cursus studies naar levend model

Wij organiseren 6 lessen per semester, waarbij in iedere les een andere kunstenaar & zijn techniek bestudeerd worden. Ze vinden plaats in het atelier van Home Fabiola (Stalhof 4) en kosten €66. Telkens van 19u tot 22u, 4 dagen per week waar je dan 1 dag uitkiest. Wij zorgen voor alle materiaal. Beginner of expert, iedereen welkom!

Modelstudies is een deelvereniging van het Kultureel Konvent van de universiteit Gent.

Doelstelling

Gedurende een semester proberen wij onze studenten, in zes lessen, de basisprincipes van het modeltekenen aan te leren. De theoretische invalshoek is hierbij onontbeerlijk. De problematiek van de weergave van de driedimensionale wereld op een tweedimensionaal vlak heeft doorheen de kunstgeschiedenis verschillende evoluties gekend. Gedurende deze lessenreeksen laten wij iedereen op een praktische manier kennismaken met de zeer verscheidene antwoorden van beeldende kunstenaars op deze problematiek. Beginners en gevorderden krijgen samen les, omdat wij ervan uitgaan dat beginners sneller technieken zullen oppikken als zij werken in een stimulerende omgeving van studenten die het al onder de knie hebben en zo ‘het goede voorbeeld’ geven. De begeleiding is gericht op de noden van iedere student apart, zo krijgen ook de gevorderden ‘tips en tricks’ op hun niveau. Samengevat brengen we de basisprincipes in het modeltekenen aan, met behulp van theoretische en kunsthistorische voorbeelden uit verschillende stijlperiodes (bijhorende techniek, materiaalkeuze en themata van de desbetreffende kunstenaars). De basisprincipes voor ‘gevorderden’ worden verder verfijnd.

Spontane en proefondervindelijke hantering staat boven academisch resultatieve esthetiek.

Lesgevers 2016-2017

Frank Merkx
Melissa Mabesoone
Natasja Mabesoone
Pieter Van Troos

Modelstudies