PETER- EN METERAVOND

Ik erken dat als ik niet aanwezig ben, ik geen peter/meter of petekind/metekind toegewezen krijg.
(Indien je er echt niet kan geraken, gelieve het te laten weten via de website/facebook!)