DE HON

De hon is het ledenblad van Tomo no Kai. Doorgaans verschijnen er een zes/achttal per jaar. Wij geven jullie daarin weetjes, info over de studies, nuttige tips voor het leven als student in Gent, en bovenal een leuke puzzel.

Het schrijfwerk is een collectieve effort van het gehele praesidium onder het goedkeurend oog van de hardst werkende van allemaal: onze scriptor, Margot. De tekening is van de hand van onze getalenteerde Design, Anastasiya.

Normaal gezien verschijnt de hon enkel in fysieke oplage, maar door de COVID-19 crisis en omdat ook niet iedereen een hon kan bemachtigen, voelen wij ons ergens verplicht om die op het internet toegankelijk te maken voor iedereen.

Hieronder vinden jullie een lijst met hons die dit jaar al zijn verschenen. Klik gewoon op de Hon die je wilt bekijken.

Hon 1

Hon 2

Hon 3

Hon 4

Hon 5

Hon 6