•  
  • Afdrukken

Verenigingen

Maatschappelijke verenigingen

FLUX

Flux is een groep Gentse studenten die zich verenigen met het oog op verbetering van de systematische onderwijsachterstand bij bepaalde groepen in de samenleving. Door het opzetten van socio-culturele, recreatieve en educatieve activiteiten willen ze jongeren en studenten aantrekken, en overtuigen om hogere studies aan te vatten en verder te zetten.

http://www.vzwflux.be/

Kajira

Kajira is een vereniging die werkt rond het thema bdsm (Bondage en Discipline, Dominantie en Submissie en SadoMasochisme). We hebben als doel studenten die geïnteresseerd zijn in deze kinky thema's samen te brengen zodat ze zonder masker erover kunnen praten met gelijkgestemden. Daarnaast proberen we ook bdsm meer bespreekbaar en sociaal aanvaard te maken. Respect en openheid voor andere visies en meningen dragen we hoog in het vaandel. Je zal dan ook zelden zo een diverse vriendengroep tegenkomen als bij Kajira!

http://kajira.ugent.be/

Noord-Zuid Studenten

Noord-Zuidstudenten is een studentenvereniging in Gent en Leuven die allerlei activiteiten organiseert om de Noord-Zuidproblematiek en duurzaamheid in het algemeen aan te kaarten bij de studenten. We doen dat via filmavonden, een campagneweek rond grondproblematiek en lezingen, maar ook via feestjes, de befaamde Big Brain Battle, fabricoleeravonden, spelletjes spelen met jonge asielzoekers en nog veel meer. Voor iedereen wat wils dus! We werken regelmatig samen met onder andere Oxfam Wereldwinkels, 11.11.11 en Broederlijk Delen.

http://www.noord-zuidstudenten.be/

SENSE

SENSE is een vereniging die dierenrechten en veganisme onder de loep neemt en bespreekbaar maakt op de universiteit. SENSE biedt zowel informatieve, ontspannende als praktische activiteiten aan die voor iedereen toegankelijk zijn. Dit met als doel studenten bewust te maken van de relatie tussen mensen en andere dieren en hen aan te zetten daar kritisch over te reflecteren.

http://sense.ugent.be/

UGent1010

UGent1010 is een studentengroepering die zich inzet voor een duurzame wereld. UGent1010 gelooft dat kleine en grote veranderingen inzake duurzaamheid aan de Universiteit Gent en bij de Gentse studenten nodig en mogelijk zijn. Duurzaamheid betekent voor UGent1010 rekening houden met de impact van alles wat je doet, zowel op andere mensen als op de natuur en dit op korte en lange termijn. UGent1010 heeft geen uitgebreide standpuntenverklaring, juist omdat ze een platform willen zijn voor discussie, nieuwe ideeën, en kennis. Wat kan duurzaamheid concreet zijn? Uiteenlopende termen en thema’s als deeleconomie, stadslandbouw, transitie, mobiliteit, sociale rechtvaardigheid en energie kunnen de revue passeren.

http://www.ugent1010.be/

Verkeerd Geparkeerd

Verkeerd Geparkeerd is er voor en door homo's, lesbiennes en bi's -holebi's dus- die jonger zijn dan 26. Het is geen zelfhulpgroep en geen groepje zielige mensen met veel zelfmedelijden. Het is wél een eigenzinnige groep dynamische mensen, waarin iedereen mag komen en gaan wanneer ze dat zelf willen. Eigenlijk is Verkeerd Geparkeerd ontstaan om een alternatief te bieden voor het commerciële milieu waarin niet iedereen terecht kan of wil -wat natuurlijk niet wil zeggen dat jongeren uit Verkeerd Geparkeerd er nooit zouden (willen) komen, integendeel. Alleen is het soms leuk om ook eens met andere jongeren die homo, lesbisch of bi zijn over dingen te babbelen die heterojongeren niet kunnen begrijpen. We gaan ook samen op café en wisselen informatie uit. Daarom organiseren we ook wekelijks activiteiten.

http://www.verkeerdgeparkeerd.be/

Wetenschappelijke werkgroepen

180 Degrees Consulting

180 Degrees Consulting is the world’s largest student-driven consultancy. The Ghent branch was founded on July 1, 2014 and operates at Ghent University. We transform good organizations into great ones via our high-quality and uniquely affordable consulting services. Our mission is to strengthen the ability of socially conscious organizations and to achieve high impact social outcomes trough the development of innovative, practical and sustainable solutions.

We’re able to offer these high-quality consulting services without the usual price tag because our consultants are carefully selected top university students with the right combination of expertise, creativity, and problem solving ability. The consultants work on a volunteer basis because they believe in the organization’s philosophy. They believe that improving the effectiveness of organizations can make a massive and meaningful difference to the people those organizations serve.

As such, 180 Degrees connects the untapped capabilities of university students with the unmet needs of socially conscious organizations. Importantly, the process is mutually beneficial. Non-profits, social enterprises, and socially minded businesses get custom solutions to problems they’re facing and university students get work experience, professional training, first-hand exposure to non-profits and social enterprises, real leadership development, and the opportunity to make a difference.

http://www.180dc.org/ghent

Archeologische Werkgroep

De Archeologische Werkgroep is een vereniging voor archeologiestudenten. Wij laten jullie kennismaken met de échte archeologie. Boeiende bezoeken aan tal van belangrijke musea, opgravingssites en historische trekpleisters staan elk academiejaar op de planning. Bovendien komen professoren en autoriteit §en uit de archeologische wereld lezingen geven over de meest uiteenlopende onderwerpen. Of het nu onderbelichte thema’s zijn dan wel baanbrekend onderzoek, bij ons kom je het te weten.

http://aw-ugent.be/

Belgian Medical Student Association

BeMSA, de "Belgian Medical Students' Association" is een Belgische organisatie, die in 2009 werd opgericht door enkele enthousiaste geneeskundestudenten. In het daaropvolgende jaar hebben wij een nationale structuur uit de grond gestampt. BeMSA is een koepelorganisatie en heeft ook een vestiging in Gent. Onze missie is een platform voor maatschappelijk engagement en kwalitatieve internationale mogelijkheden voor studenten in de gezondheidssector in Gent.

Zo hebben we zowel nationale als lokale projecten zoals Teddy Bear Hospital, Heart for Life, Gezonde Voeding, Seksuele opvoeding op School en vele andere projecten. Daarbuiten organiseren we ook internationale stages voor zowel onderzoek als ervaring.

Wil je ook deelnemen aan een van onze projecten? Of gewoon wat meer weten hierover?

Mail ons dan op info@bemsa-gent.be of breng een bezoekje aan onze site www.bemsa-gent.be

Capitant

Capitant Ghent is a professional student organization that aims to introduce students to financial markets. All students and postgraduates are welcome to join our activities and meet our partners. Whether you are a business student at the University or a member of any other College in Ghent, everyone interested in finance is welcome in our Capitant-community. Our mission is to guide our members into the professional world, offering them extracurricular activities, lectures, internships and most important: opportunities to develop themself and to take a first step in real business.

http://www.capitant.be/

CenEka

CenEka is een studentenvereniging voor en door studenten burgerlijk ingenieur computerwetenschappen en elektrotechniek aan de Universiteit Gent.

http://ceneka.be/

De Loeiende Koe

De loeiende koe is een vereniging van architectuurstudenten aan de vakgroep Architectuur en Stedenbouw van de Universiteit Gent. Bedacht als spreekbuis van de studenten toen de vakgroep werd opgericht, neemt de loeiende koe positie in tussen de studenten en de vakgroep. Vanuit een premisse van zelfeducatie probeert de loeiende koe de leemtes in het curriculum op te vullen en de discrepantie tussen onderzoek en onderwijs die aan de universiteit aanwezig is op te heffen.

http://deloeiendekoe.wordpress.com/

Feunig

Feunig is ontstaan als reactie op de feedback die weerklonk uit de consulting-industrie. Daar merkt men bij de personeelsleden heel wat heroriëntatie en verloop. Mogelijke oorzaken zijn een beperkte (voor)kennis van de job als consultant, of een zekere mate van mismatch tussen het verwachtingspatroon en de realiteit. Dergelijke heroriëntaties zijn een pijnlijke zaak voor de bedrijven, die geïnvesteerde tijd, kennis en financiële middelen vroegtijdig de onderneming zien verlaten. Feunig brengt op lezingen, debatten, ... actuele topics en ervaren consultants tot bij de geïnteresseerde studenten, om hen een realistischer beeld te bieden van (een job in) deze sector.

http://www.feunig.be/

Flanders Youth Society for Entrepreneurship (FLYSE)

FLYSE is gesticht door en voor studenten die gepassioneerd en sterk geïnteresseerd zijn in alles wat direct of indirect verbonden is met het onderwerp ondernemen. Het FLYSE-bestuur en alle FLYSE-leden zijn stuk voor stuk jonge, gemotiveerde studenten die ernaar streven om het ondernemen zowel intern als extern zo goed mogelijk te promoten.

http://flyse.be/

Groene Kring BIOT

Groene Kring is een vereniging voor alle jonge mensen met speciale interesse voor land- en tuinbouw. Interessante bedrijfsbezoeken zijn ons stokpaardje, maar ook andere toffe activiteiten passeren de revue.

http://www.freewebs.com/groenekringbiot/

IEEE Student Branch Gent

The IEEE Student Branch unites the IEEE-members who study at Ghent University and consist of electrotechnical, electrical, mechanical and computer engineering students and PhD students.

http://www.ieeesb.ugent.be/

Klassieke Kring

De Klassieke Kring verenigt alle studenten die Latijn en/of Grieks studeren aan de UGent en biedt een plaats om de passie voor deze prachtige talen, hun literatuur en cultuur met elkaar te delen. Via sociale en wetenschappelijk geïnspireerde activiteiten zoekt de KK de maatschappelijke relevantie van de oudheid op, zowel voor leden als voor buitenstaanders.

http://student.ugent.be/kk/

MaCht

MaChT staat voor Materiaalkunde en Chemische Technologie. Het is een studentenvereniging die vooral richt op ingenieursstudenten in de hier bovengenoemde vakgroepen maar alle studenten die zich in dit thema interesseren kunnen lid worden.

Met MaChT willen we studenten op een informele wijze in contact brengen met mogelijke toekomstige werkgevers alsook met medestudenten in hogere jaren. De activiteiten zijn dus tweeledig. MaChT wil dat de studenten onderling zoveel mogelijk ervaring, al dan niet academisch, kunnen uitwisselen met elkaar alsook willen we onze leden in contact brengen met de bedrijven en thema’s maar dan op informele wijze.

http://macht.ugent.be/

Moeder Theepot

Moeder Theepot is een officiële aan de UGent erkende studentenvereniging te Gent voor alle studenten die van thee houden. We organiseren enkele keren per maand een gezellige bijeenkomst waaraan iedereen die dat wenst, kan deelnemen. Deze bijeenkomsten zijn sociale theekransjes of culturele activiteiten. Voor een spotprijsje voorzien we verschillende soorten thee, lekkere koffie en heerlijk gebak.

https://moedertheepotgent.wordpress.com/

PKarus

PKarus is een vereniging voor studenten Burgerlijk Ingenieur Werktuigkunde-Elektrotechniek aan de Universiteit Gent. Het hoofddoel is enerzijds het koppelen van de theorie aan de praktijk door het organiseren van bedrijfsbezoeken en anderzijds de onderlinge sociale contacten tussen de studenten verbeteren.

De bedrijfsbezoeken zijn voor de studenten een noodzaak om de rol van een ingenieur in het bedrijfsleven beter te kunnen plaatsen, alsook om de stap naar het latere bedrijfsleven vlotter te zetten. Bij deze bezoeken krijgen de bedrijven bovendien de kans om zich te presenteren aan de ingenieurs van morgen.

http://student.ugent.be/pkarus/

PRIME

PRIME is een wiskundevereniging aan de Universiteit Gent die zich richt op studenten die zich (ook buiten hun studies) in wiskunde interesseren. PRIME wil een gevarieerd gamma aan wiskundige activiteiten aanbieden aan de studenten, evenals hen samenbrengen rond deze activiteiten.

http://prime.ugent.be/

Poutrix

Poutrix is de technische studentenvereniging van de burgerlijk ingenieurs bouwkunde aan de Universiteit Gent. Ons doel is een brug te vormen tussen de abstracte, theoretische bouwkunde en de échte bouwwereld. Hiervoor worden werfbezoeken, bedrijfsbezoeken, lezingen en deelnames aan congressen en studiedagen georganiseerd.

http://www.poutrix.be/

Vereniging Voor Natuurkunde

Oorspronkelijk opgericht door ingenieurs, is de Vereniging Voor Natuurkunde een werkgroep die zich richt tot mensen met "een hart voor natuurkunde". Door de jaren heen is de werking van de VVN verschoven van de faculteit Toegepaste Wetenschappen naar de Faculteit Wetenschappen. Doch dit verandert niks aan de doelstelling van VVN: over de faculteitsgrenzen heen activiteiten aanbieden die natuurkunde op een andere manier belichten dan in de klassieke lessen.

Dit gebeurt door onder meer lezingen te organiseren over diverse populaire of minder bekende natuurkunde-gerelateerde onderwerpen, speciale activiteiten te organiseren rond bepaalde onderwerpen en ook ieder jaar een reis te organiseren die minstens één interessant bedrijf of interessante natuurkundige site aandoet. Daarnaast organiseert VVN ook verschillende meer informele activiteiten, zoals spelletjesavonden, een quiz en zelfs een heuse cantus.

http://student.ugent.be/vvn/

Zeus WPI

Zeus WPI is de werkgroep informatica van de Universiteit Gent. Wij zijn studenten die het gebruik van Free and Open Source Software (FOSS) promoten, lessen geven over nuttige software als LaTeX en introducties geven tot programmeertalen zoals Python en Ruby.

http://zeus.ugent.be